Misco Cookie Beleid
Wij hebben ons cookie beleid aangepast. Hierin staat wat cookies zijn en hoe wij ze gebruiken. Wilt u meer weten over cookies? Klik dan hier. Door deze boodschap te sluiten, stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookie beleid. U kunt cookies ook uitschakelen, echter let wel dat het uitschakelen, verwijderen of niet toestaan van cookies van invloed is op uw web-ervaring.
GA VERDER

Misco solutions
Persberichten

30-12-2016

ROAD2017 Rijksoverheid datacenter aanbesteding is gestart

De Rijksoverheid datacenteraanbesteding ROAD2017 is van start gegaan. Het betreft een aanbesteding voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De categorie wordt mogelijk gemaakt door de afdeling IUC-Noord onder SSO-Noord en is onderdeel van het ministerie van OCW. De waarde van de aanbesteding heeft bijelkaar over drie jaar een waarde van 130,9 miljoen euro. De raamcontracten kunnen worden verlengd met een jaar.

ROAD2017 is de tweede in de reeks van in ieder geval drie aanbestedingen die de Categorie Datacenters uitvoert. De deelnemers bestaan in ieder geval uit alle aanbestedende diensten die vallen onder het ministerie van Veiligheid en Justitie.

De aanbesteding is opgedeeld in Perceel 1: Ministerie VenJ en Perceel 2: Tweede Kamer. ROAD2017 vormt de opvolging van de huidige VenJ raamovereenkomsten, 'Levering Hardware en daaraan gerelateerde Dienstverlening' en 'Levering Hardware Onderhoud en Support, inclusief 'Optionele Dienstverlening' (hierna: VenJ ROK). De huidige VenJ ROK expireert op 23 april 2017. De Tweede Kamer heeft ter opvolging van de 'ROK EASI2010 Cluster Rekencentrum Hardware' behoefte aan een overeenkomst waarbinnen zij datacentermiddelen af kan nemen.

Tussen 2016 en 2019 expireren meerdere belangrijke Raamovereenkomsten die betrekking hebben op Datacentermiddelen. Om de Rijksoverheid opnieuw van passende contracten voor Datacentermiddelen te voorzien, zullen vanuit de Categorie Datacenters ten minste drie Rijksbrede aanbestedingen uitgevoerd worden. De Categorie Datacenters is ondergebracht bij het Inkoopuitvoeringscentrum Noord (IUC-Noord) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Binnen deze Rijksbrede aanbestedingen wordt door de Categorie Datacenters kennis, herkenbaarheid en uniformiteit geborgd aldus IUC-Noord. De drie aanbestedingen worden onder de naam Rijksoverheid Aanbesteding Datacenters (ROAD) gepubliceerd. Het jaar waarin ze uitgevoerd worden, onderscheidt de verschillende trajecten.

ROAD2016

De Rijksoverheid heeft eind dit jaar de ROAD2016 contracten getekend. ROAD2016 is georganiseerd rondom twee overheidsdatacenters (ODC's). Het gaat om het RODC RWS-DJI (valt onder ministerie I&M) en ODC SSC-ICT (valt onder ministerie BZK). De beide ODC's verlenen housing- en/of hosting diensten aan verschillende rijksonderdelen. Om deze diensten aan te kunnen bieden, kopen deze ODC’s centraal Datacentermiddelen in. Dit doen de ODC's namens of voor de bij hun aangesloten Rijksonderdelen.

Twee percelen

Het eerste perceel is gericht op het leveren van datacentermiddelen aan SSC-ICT Haaglanden (het ODC én het shared service center) en de 33 andere rijksonderdelen. De geraamde waarde is 112.320.000 euro. De winnaars van dit perceel zijn Infotheek, de combinatie Misco-Telindus ISIT, Protinus IT en Scholten Awater.

Perceel twee omvat RODC RWS-DJI en zeven deelnemers die diensten afnemen van RODC RWS-DJI. De geraamde waarde is 31.680.000 euro. De winnaars van dit perceel zijn: Infotheek, de combinatie Misco-Telindus ISIT, Protinus IT en Scholten Awater.

Naar verluidt zullen veel van deze partijen mee doen met ROAD2017.

Door: Dutch IT-Channel (https://dutchitchannel.nl/568918/road-rijksoverheid-datacenter-aanbesteding-is-gestart.html)